Close
Type at least 1 character to search
Back to top

NA PROJEKT SKŁADA SIĘ:

PROJEKT BUDOWLANY DO POZWOLENIA NA BUDOWIĘ

Wykonujemy projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi elementami i uzgodnieniami.
Ta część obejmuje etapy 1- 7

PROJEKT TECHNICZNY DO ROZPOCZĘCIA BUDOWY

Wykonujemy projekty techniczne branżowe. Ta część obejmuje etap 8- 9

ETAPY WSPÓŁPRACY:

ETAP 1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
2
1
2
PLAN MIEJCJOWY LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Sprawdzamy czy dla danej działki istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Jeśli: TAK - występujemy do gminy z wnioskiem o przygotowanie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli NIE - występujemy do gminy z wnioskiem o Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Terminy: plan miejscowy - ok. 2 tygodni / warunki zabudowy - ok. 3 miesięcy

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Zlecamy geodecie sporządzenie Mapy do Celów Projektowych. Czas oczekiwania około 1-2 miesięcy w przypadku gdy posiadamy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy mapa do celów projektowych może zostać ukończona dopiero po uzyskaniu tej decyzji. Termin: od 5-8 tygodni

ETAP 2 - PRACE WSTĘPNE

1
2
1
2
WIZYTA NA DZIAŁCE

Spotykamy się na działce, omawiamy jej możliwości i ograniczenia. Wykonujemy inwentaryzację fotograficzną. Sprawdzamy sąsiedztwo, odległości i spadki terenu. Termin: do 2 tygodni od podpisania umowy

INWENTARYZACJA + EKSPERTYZA TECHNICZNA - W PRZYPADKU PRZEBUDOWY BUDYNKU

Wykonujemy inwentaryzację techniczną budynku tj. pomiar budynku z natury. Na podstawie inwentaryzacji technicznej oraz oględzin budynku na żywo sporządzamy uproszczoną ekspertyzę techniczną niezbędną do oceny stanu budynku i możliwości jego przebudowy. Termin: 2-4 tygodni od podpisania umowy.

ETAP 3 - ROZPOCZĘCIE PRAC KONCEPCYJNYCH

1
2
1
2
ANKIETA PRZEDPROJEKTOWA

Przesyłamy do wypełnienia kilkustronicową ankietę na temat planowanej inwestycji. Na podstawie naszej ankiety przeprowadzamy rozmowę o Państwa domu. Termin: po podpisaniu umowy.

KONCEPCJE

Na etapie koncepcji opracowujemy wstępną koncepcję budynku / rzuty kondygnacji+ bryła 3d + schemat zagospodarowania. Na życzenie klientów udostępniamy bryły 3d oraz link do pobrania projektu do samodzielnego oglądania koncepcji w domu klienta. Termin: 5 - 8 tygodni od spotkania omawiającego ankietę przedporojektową oraz w zależności od wielkości budynku

ETAP 4 - ZAKOŃCZENIE PRAC KONCEPCYJNYCH

1
2
1
2
ZATWIERDZENIE KONCEPCJI

Po kolejnych spotkaniach i ewentualnych korektach przedstawiamy ostateczny wariant koncepcji budynku. Zatwierdzenie koncepcji rozpoczyna proces projektu budowlanego. Zmiany wprowadzone po tym etapie mają wpływ na termin opracowania projektu. Termin: Następuje przedstawieniu ostatecznej koncepcji i zatwierdzeniu jej przez Klienta. Termin: 2-4 tygodni

Badania gruntu sporządzone przez wyspecjalizowaną firmę

Badania gruntu sporządzone przez wyspecjalizowaną firmę obrazujące rodzaj gruntu, na działce na której planowana jest inwestycja. Wyniki badań mają zasadniczy wpływ na rodzaj konstrukcji budynku.

ETAP 5 - PROJEKTY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

1
2
1
2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PAB składa się z części architektonicznej obejmujący rysunki: rzuty kondygnacji + rzut dachu+ 1-2 przekroje + elewacje oraz opis techniczny. Termin: 5-8 tygodni

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT sporządzonmy na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu + opis projektu zagospodarowania. Termin: 1-2 tygodni

ETAP 6 - POZWOLENIE NA BUDOWĘ - ZŁOŻENIE WNIOSKU

1
2
1
2
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy odrolnić teren na działce, który zostaje zagospodarowany : pod budynkiem i wszystkimi utwardzeniami oraz tarasami. Czas oczekiwania w urzędzie to około 2 tygodni.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ WRAZ Z PROJEKTEM

Do wniosku o pozwolenie na budowę niezbędne są: 3 egzemplarze projektu budowlanego ( architektura + projekt zagospodarowania). Niezbędne dokumenty: wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, mapa do celów projektowych, ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu, pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo

ETAP 7 - DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

1
2
1
2
UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę to 30 dni, w szczególnych przypadkach do 65 dni. Jeśli Klient zleca nam prowadzenie spraw administracyjnych nadzorujemy przebieg prac w urzędzie. Niezależnie od zlecenie prowadzenia spraw administracyjnych na każdym etapie uzupełniamy dokumenty jeśli urząd  wymaga tego od architekta.

UPRAWOMOCNINIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Po 14 dniach od otrzymania przez wszystkie strony postępowania ( klient lub architekt jako jego pełnomocnik oraz sąsiedzi) i przy braku wniesionych uwag w formie odwołania się od decyzji można decyzję uprawomocnić i staje się ona ostateczna.

ETAP 8 - PROJEKTY TECHNICZNE - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

1
2
1
2
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

RYSUNKI: rzut fundamentów + rzuty kondygnacji + rzut więźby dachowej + rzut dachu + 2-5 przekroi + elewacje. OPIS TECHNICZNY.

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

RYSUNKI: rzuty stropów + przekroje konstrukcyjne + OPIS TECHNICZNY.

ETAP 9 - PROJEKTY TECHNICZNE - INSTALACJE

1
2
1
2
PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA WEWNETRZNA - ELEKTRYCZNA

RYSUNKI + OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN + CO + GAZ

 RYSUNKI + OPIS TECHNICZNY

ETAP 10 - ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

1
2
1
2
PRZKAZANIE PROJEKTU KLIENTOWI

Przekazujemy Klienowi komplet dokumentów wraz z orginałami dokumentów uzyskanych podczas współpracy.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANATA O SPORZĄDZENIU PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Przekazujemy oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektów technicznych - niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami - napisz lub zadzwoń do nas:

AWX2 ARCHITEKCI – AGNIESZKA & ANDRZEJ WERESZCZYŃSCY
adres:                      42-202 Częstochowa ul.Wazów 22/2
e-mail biuro:         biuro@awx2.pl
Agnieszka:             agnieszka@awx2.pl      + 48 662069460
Andrzej:                  andrzej@awx2.pl          + 48 608368887
 
AWX2 ARCHITEKCI