Close
Type at least 1 character to search
Back to top

KLASA SZKOLNA

Dla przykładu. W podobny sposób zaprojektowaliśmy wnętrza w Szkole w Jaskrowie.

SZKOŁA-JASKRÓW-KORYTARZ

Link : http://www.blog.awx2.pl/2014/03/rozbudowa-szkoly-w-jaskrowie-nasza-dwuletnia-przygoda-projektowa/

A tu nasza metamorfoza klasy nr 22:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LINK: http://www.blog.awx2.pl/2012/10/nasza-wakacyjna-akcja-metamorfoza-klasy-szkolnej/

Wersja wybrana przez klasę 4b

28 29 30 31

 POZOSTAŁE KONCEPCJE:

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

17

18

12

14

16

13

19

Post a Comment

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

AWX2 ARCHITEKCI