Close
Type at least 1 character to search
Powrót do góry

PROJEKT KROK PO KROKU

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z naszym biurem. W tej wstępnej ofercie opiszemy jak na poszczególnych etapach wygląda współpraca z nami, a w szczególności:

 • Jak będziemy się kontaktować ?
 • Jak wygląda proces projektowy ?
 • Ile trwają prace projektowe ?

Klientów z okolic Częstochowy zapraszamy do odwiedzenia naszej pracowni w celu zapoznania się szczegółowo z naszą ofertą, a także z dotychczasowymi projektami.

Na pierwszym spotkaniu poznajemy się nawzajem. Klient przedstawia nam swoje marzenia, cele, plany, możliwości, a my kreślimy pierwszy szkic drogi, którą należy podążyć by je zrealizować. Indywidualnie do potrzeb każdego Inwestora dobieramy zakres usług dostosowany do jego potrzeb, które określamy w umowie. Na spotkaniu dzielimy się obowiązkami, określamy zakres dokumentów niezbędnych do dalszej pracy, ustalamy termin spotkania na działce Inwestora. Następnym etapem są: wizyta na działce, analizy i wstępny projekt koncepcyjny, który tworzymy na podstawie zebranych danych wyjściowych.

Proponujemy również odwiedzenie naszych stron internetowych (www, FB, Instagram, Blog), na których dzielimy się projektami zarówno w fazie koncepcyjnej jak i finalnymi realizacjami.  Pokazujemy od kulis nasze zawodowe zmagania, a także to co nas zachwyca w otaczającym nas świecie.

Nasz zespół projektowy składa się z trzech architektów. Praca nad projektem to zatem współpraca kilku osób, które pod różnymi względami analizują budynek, jego formę i funkcję. Naszą współpracę z klientem opieramy na dialogu dwóch stron.Od lat współpracujemy też z projektantami branżowymi, którzy biorą udział w procesie projektowym.

Po podpisaniu umowy i wizycie na działce na podstawie przygotowanej przez nas ANKIETY wspólnie z klientem omawiamy przyszłą funkcję i formę projektowanego budynku. Niemal przechodzimy przez poszczególne pomieszczenia omawiając ich funkcję i formę.

Bezpośrednio na naszej stronie (www.awx2.pl) internetowej stworzyliśmy Panel Klienta / http://awx2.pl/panel-klienta-2020//, w którym na bieżąco informujemy o postępie prac, przedstawiamy koncepcję, wpisujemy uwagi i notatki po spotkaniu.

Tworzymy swoistą historię projektu, od pierwszych koncepcji aż po ostateczne rysunki projektu budowlanego. Historia ta dobrze pokazuje jak rozwija się projekt, jak nabiera kształtów i zmienia się.

Istnieje możliwość włączenia komentarzy, które ułatwiają obustronną komunikację. Klient może skomentować przedstawione przez nas propozycje, opublikować zdjęcia, inspiracje czy również swoje korekty.

Do Panelu dostęp ma tylko architekt i Klient. Panel dostępny jest na hasło. Po zakończonej współpracy, historia projektu, pliki z rysunkami pozostają na stronie na czas budowy. Klient w każdej chwili ma dostęp do rysunków projektowych, może również przekazać hasło wykonawcom, którzy bezpośrednio ze strony pobierać będą rysunki do niezbędnych kosztorysów i pracy na budowie.

PROJEKT BUDOWLANY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PODSTAWOWYCH CZĘŚCI:

 • 1. PROJEKT BUDOWLANY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Wykonujemy projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi elementami i uzgodnieniami.

 • 2. PROJEKT TECHNICZNY DO ROZPOCZĘCIA BUDOWY

  Wykonujemy projekty techniczne branżowe.

ETAPY PRAC PROJEKTOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ROZPOCZĘCIA BUDOWY

ETAP 1 - PRACE WSTĘPNE

 • WIZYTA NA DZIAŁCE

  Spotykamy się na działce, omawiamy jej możliwości i ograniczenia. Wykonujemy inwentaryzację fotograficzną. Sprawdzamy sąsiedztwo, odległości i spadki terenu.

 • PLAN MIEJCJOWY LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

  Sprawdzamy czy dla danej działki istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Jeśli:
  TAK - występujemy do gminy z wnioskiem o przygotowanie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - czas oczekiwania około 2 tygodni.
  Jeśli NIE - występujemy do gminy z wnioskiem o Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Dokumenty niezbędne do wniosku : mapa sytuacyjno-wysokościowa. Czas oczekiwania w urzędzie - plan miejscowy około 2 tygodni, decyzja o warunkach zabudowy około 3-4 miesięcy.

 • MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

  Należy zlecić geodecie sporządzenie Mapy do Celów Projektowych. Czas oczekiwania około 1-2 miesięcy w przypadku gdy posiadamy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy mapa do celów projektowych może zostać ukończona dopiero po uzyskaniu tej decyzji.

ETAP 2 - KONCEPCJE

 • ANKIETA PRZEDPROJEKTOWA

  Po wizycie na działce, uzyskaniu Wypisu i Wyrysu z Planu Miejscowego lub po uzyskaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy analizujemy możliwości działki. Na tym etapie najważniejsza jest rozmowa. Na podstawie naszej ankiety przeprowadzamy rozmowę o Państwa domu. O jego charakterze, powierzchniach, funkcjach, formach. Omawiamy niezbędne elementy, urządzenia, meble. Wzajemne połączenia poszczególnych pomieszczeń. Relacje wnętrza budynku z zewnętrzem. Usytuowania budynku na działce i optymalne warunki dla najlepszego funkcjonowania przyszłego budynku.

 • KONCEPCJE

  Na etapie koncepcji opracowujemy:
  1. Wstępna koncepcja / rzuty + bryła 3d + schemat zagospodarowania - czas oczekiwania 1-1,5 miesiąca

  2. Korekty koncepcji
  Na życzenie klientów udostępniamy bryły 3d oraz link do pobrania projektu do samodzielnego oglądania koncepcji w domu klienta.

   

 • ZATWIERDZENIE KONCEPCJI

  Po korektach przedstawiamy ostateczny wariant koncepcji budynku / rzuty + rzuty 3d + bryła 3d + schemat zagospodarowania. Zatwierdzenie koncepcji rozpoczyna proces projektu budowlanego. Zmiany wprowadzone po tym etapie mają wpływ na termin opracowania projektu.

ETAP 3 - PROJEKT DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • PROJEKT BUDOWLANY -ARCHITEKTURA

  RYSUNKI: rzuty kondygnacji + rzut dachu+ 1-2 przekroje + elewacje
  + OPIS TECHNICZNY.

 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  RYSUNEK sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu + OPIS projektu zagospodarowania.

 • Badania gruntu sporządzone przez wyspecjalizowaną firmę.

  Badania gruntu sporządzone przez wyspecjalizowaną firmę obrazujące rodzaj gruntu, na działce na której planowana jest inwestycja. Wyniki badań mają zasadniczy wpływ na rodzaj konstrukcji budynku.

ETAP 4 - POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 • ODROLNENIE DZIAŁKI

  Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy odrolnić teren na działce, który zostaje zagospodarowany : pod budynkiem i wszystkimi utwardzeniami oraz tarasami. Czas oczekiwania w urzędzie to około 2 tygodni.

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  Do wniosku o pozwolenie na budowę niezbędne są: 3 egzemplarze projektu budowlanego ( architektura + projekt zagospodarowania). Niezbędne dokumenty: wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, mapa do celów projektowych, ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu, pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo

 • UZYSKANIE DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

  Czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę to 30 dni, w szczególnych przypadkach do 65 dni. Jeśli Klient zleca nam prowadzenie spraw administracyjnych nadzorujemy przebieg prac w urzędzie. Niezależnie od zlecenie prowadzenia spraw administracyjnych na każdym etapie uzupełniamy dokumenty jeśli urząd  wymaga tego od architekta.

 • UPRAWOMOCNIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Po 14 dniach od otrzymania przez wszystkie strony postępowania ( klient lub architekt jako jego pełnomocnik oraz sąsiedzi) i przy braku wniesionych uwag w formie odwołania się od decyzji można decyzję uprawomocnić i staje się ona ostateczna.

ETAP 5 - PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać nastepujące projekty techniczne:

 • PROJEKT TECHNICZNY -ARCHITEKTURA

  RYSUNKI: rzut fundamentów + rzuty kondygnacji + rzut więźby dachowej + rzut dachu + 2-5 przekroi + elewacje.
  OPIS TECHNICZNY.

 • PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

  RYSUNKI: rzuty stropów + przekroje konstrukcyjne + OPIS TECHNICZNY.

 • PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA WEWNETRZNA - ELEKTRYCZNA

  RYSUNKI + OPIS TECHNICZNY

 • PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN + CO

   RYSUNKI + OPIS TECHNICZNY

 • PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

   RYSUNKI + OPIS TECHNICZNY

TERMINY

ETAP 1 - PRACE WSTĘPNE

 • PLAN MIEJSCOWY

  1 - 2 tygodni

 • WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  12-14 tygodni

 • MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

  5 - 8 tygodni

ETAP 2 - KONCEPCJE

 • PRACE WSTĘPNE

  1 - 2 tygodni

 • KONCEPCJE

  5-8 tygodni

ETAP 3 - PROJEKT DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

  Domy jednorodzinne 5-7 tygodni

  Budynki usługowe > 10 tygodni

 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  1 - 2 tygodni

ETAP 4 - POZWOLENIE NA BUDOWĘ - CZAS URZĘDOWY

 • ODROLNIENIE DZIAŁKI

  1 - 2 tygodni

 • POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  5 - 9 tygodni

 • UPRAWOMOCNIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  2 tygodnie

ETAP 5 - PROJEKTY TECHNICZNIE - PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

 • PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

  2 - 4 tygodni

 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA

  2 - 4 tygodni

 • PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

  2 - 4 tygodni

 • PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA WOD-KAN + CO.

  2 - 4 tygodni

 • PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA

  2 - 3 tygodni

zapraszamy do współpracy 🙂